Choose a color with the color

Politica de Returnare

Dreptul de retragere al Cumparatorului
 • Cu exceptia cazurilor prevazute la Art. 16 ale OUG 34/2014, Cumparatorul are dreptul la o perioada de 14 zile calendaristice pentru a se retrage din Contract (“Dreptul de Retragere”), fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute si stabilite in Contract.  Cumparatorul, prealabil incheirii Contractului, a fost informat de Vanzator si astfel cunoaste conditiile exercitarii Dreptului de Retragere disponibile pe WWW.SOUNDNET.RO/termene-si-conditii.  Astfel, Cumparatorul declara si recunoaste ca a fost informat de catre Vanzator despre Dreptul de Retragere, precum si ca avea prealabil incheierii Contractului, si are in continuare, pe durata executarii Contractului, toate mijloacele sa adreseze Vanzatorului orice nelamuriri in legatura cu exercitarea Dreptului de Retragere.  Mai mult, Dreptul de Retragere este prevazut in mod special in Contractul incheiat cu Vanzatorul si livrat Cumparatorului in Colet.
 • Termenul de 14 zile se calculeaza de la data receptionarii Coletului de catre Cumparator (“Termen de Retur”).  Termenul de Retur se va calcula distinct pentru fiecare livrare a Coletelor in cazul livrarii succesive a Produselor ce au facut obiectul unei Comenzi unice.
 • Pe toata durata Termenului de Retur, Partile isi vor indeplini obligatiile contractuale.
 • Atunci cand Cumparatorul decide sa isi exercite Dreptul de Retragere, acesta va informa Vanzatorul in acest sens, in cadrul Termenului de Retur, printr-o declaratie clara, concisa si fara echivoc, intr-una din urmatoarele modalitati:
  1. printr-o notificare in scris transmisa Vanzatorului la adresa din Bld. Tudor Vladimirescu 25, Sector 5, BUCUREȘTI;
  2. prin e-mail la adresa ADRIAN.COLITA@HSA-AUDIO.RO;
  3. prin completarea formularului de retur on-line accesand WWW.SOUNDNET.RO

 • Vanzatorul va comunica prin e-mail Cumparatorului confirmarea primirii notificarii Cumparatorului cu privire la exercitarea de catre acesta din urma a Dreptului de Retragere.  In situatia in care Cumparatorul declara ca nu are o adresa de e-mail valabila, confirmarea telefonica este suficienta in situatia in care Cumparatorul nu solicita in mod expres confirmarea in scris, prin scrisoare transmisa prin posta sau curierat.

 • Cand Cumparatorul isi exercita Dreptul de Retragere, Vanzatorul va avea urmatoarele obligatii:
 1. sa ramburseze Cumparatorului Pretul in termen de cel mult 14 zile de la data la care Cumparatorul a informat Vanzatorul despre exercitarea Dreptului de Retragere, dupa ce Vanzatorul a confirmat primirea acestei informatii potrivit dispozitiilor contractuale si numai dupa ce Vanzatorul a primit Produsele returnate de Cumparator, in situatia in care Produsele returnate nu sunt preluate de catre Vanzator direct.  In cazul in care Produsele returnate sunt preluate de Vanzator, potrivit optiunii Cumparatorului exprimata la momentul exercitarii Dreptului de Retragere, atunci termenul de 14 zile pentru restituirea Pretului curge de la data la care Vanzatorul a confirmat notificarea Cumparatorului privind retragerea din Contract;
 2. rambursarea Pretului se va realiza prin transfer bancar in contul indicat de Cumparator la momentul exercitarii Dreptului de Retragere.  Cumparatorul declara ca intelege si accepta aceasta modalitate de rambursare chiar daca a platit Pretul prin ramburs, fiind informat despre aceasta de catre Vanzator prealabil incheierii Contractului de catre Vanzator.  In situatia in care Cumparatorul declara ca nu detine un cont bancar in lei, deschis la o unitatea bancara din Romania, atunci restituirea Pretului se va putea realiza personal la casieria Vanzatorului, sau prin mandat postal DE CONFIRMAT.  In cazul imposibilitatii aducerii la indeplinire a celor de mai sus, Partile vor identifica de comun acord o cale rezonabila in scopul rambursarii Pretului.
 3. sa transmita Transportatorului comanda pentru preluarea Produselor returnate de Cumparator, in situatia in care acesta din urma a optat in acest sens odata cu exercitarea Dreptului de Retragere;
 4. sa verifice Produsele returnate iar in masura in care acestea nu au fost restituite de Cumparator potrivit Contractului, sa (i) ii comunice aspectele constatate si (ii) sa ii comunice valoarea diminuata a Pretului (“Pretul Diminuat”), respectiv Pretul minus costul suportat de catre Vanzator pentru aducerea Produsului in forma la care i l-a predat Cumparatorului, in cazul folosirii sau deteriorarii acestuia.  Vanzatorul va restitui Cumparatorului numai Pretul Diminuat.

 • In cazul exercitarii Dreptului de Retragere, Cumparatorului ii revin urmatoarele obligatii:
 1. sa returneze Produsele pe care doreste sa le restituie catre Vanzator in cel mult 14 zile de la data la care Cumparatorul a comunicat Vanzatorului decizia sa de retragere din Contract.  Pentru claritate, termenul prevazut aici este respectat daca Produsele sunt trimise inapoi Vanzatorului de catre Cumparator inainte de expirarea perioadei de 14 zile;
 2. sa achite costul returnarii Produselor in cuantum de 20 de lei, in masura in care Cumparatorul a optat pentru preluarea lor de catre Vanzator, sau orice alta suma, cand a optat sa apeleze la serviciile altor companii de transport sau a ales orice alta modalitate de returnare a Produselor.  Aceste informatii au fost aduse la cunostinta Cumparatorului potrivit TCG, prealabil incheierii Contractului, astfel incat Cumparatorul declara ca le-a inteles, le-a acceptat si si le asuma in totalitate;
 3. sa restituie Produsele pe care doreste sa le returneze in aceleasi conditii in care le-a receptionat, in ambalajul original, insotit de toate etichetele, prospectele si orice alte documente ce insoteau Produsele precum si Contractul semnat impreuna cu o cerere scrisa cuprinzand motivele retragerii;
 4. sa restituie orice Produse primite drept cadou din partea Vanzatorului ca urmare a Comenzii;
 5. sa restituie documentele ce insoteau Produsele, respectiv (fara ca enumerarea sa fie exhaustiva) certificate de garantie, declaratii de conformitate, etc, cu exceptia Contractului si a facturii fiscale pentru Produse, dupa caz;
 6. sa suporte diminuarea valorii Produselor si ca urmare sa primeasca Pretul Diminuat, dupa caz.
 • Ca urmare a exercitarii Dreptului de Retragere si dupa ce Produsele au fost receptionate de Vanzator Contractul inceteaza de drept.  De asemenea, vor inceta si orice alte raporturi contractuale, dupa caz, auxiliare Contractului.

On Top
Menu
Close
Cart
Close
Back
Account
Close